Programy

Scenariusz szkolenia dla uczestników początkujących

Program szkolenia:„Google dla managerów” - dla uczestników uczących się od podstaw zakłada, że uczestnikami szkolenia będą managerowie różnych szczebli tj. pracownicy/współpracownicy (NGO, JST lub LGD), którzy w swojej karierze zawodowej i/lub edukacyjnej mieli już styczność z narzędziami pracy biurowej. Przy takim założeniu program szkolenia może się skupić wyłącznie na pokazaniu funkcjonalności poszczególnych aplikacji, bez konieczności wyjaśniania zasad działania poszczególnych narzędzi typu edytor tekstów czy arkusz kalkulacyjny. Ponadto zakłada się, że po każdym ćwiczeniu będzie możliwa otwarta dyskusja nad możliwościami wykorzystania poznanych narzędzi w codziennej pracy.

Program szkolenia został podzielony na trzy główne części. Pierwsza z nich obejmuje wprowadzenie do szkolenia wraz z przedstawieniem jego celów edukacyjnych i podstawowych narzędzi związanych z kontem Google. Druga część obejmuje przegląd narzędzi podstawowych Dysku Google, w tym takie jak Dokumenty, Arkusze i Formularze. Trzecia część to przegląd aplikacji użytkowych o wyraźnie biznesowym charakterze. Całość szkolenia obejmuje 8h zegarowych (wraz z przerwami).

Program ramowy

   
Godziny poranne

Wprowadzenie

Zakładanie konta i praca z narzędziami podstawowymi

Dokumenty Google

Alerty Google

Godziny popołudniowe

Arkusze Google

Prezentacje Google

Formularze Google

Tłumacz Google

Google Meet

Szczegółowy program szkolenia

Szczegółowy harmonogram i program szkolenia może ulec zmianie w zależności od postępów realizacji szczegółowego scenariusza szkolenia i dostosowania do grupy docelowej.

Godziny szkolenia Program szkolenia Wykorzystanie treści szkoleniowych w pracy
08:00 – 08:30

Wprowadzenie do szkolenia

 • przywitanie i zapoznanie uczestników
 • przedstawienie programu szkolenia
 • pre-test
 • praca zespołowa
 • wykonanie pre-test
08:30 – 09:45 Personalizacja konta
 • przedstawienie Google jako zbioru aplikacji i narzędzi
 • rejestracja konta Google
 • personalizacja ustawień konta
 • prowadzenie i przechowywanie korespondencji prywatnej i zawodowej w jednym serwisie
09:45 – 10:15

Praca z kalendarzem

 • ustawienia kalendarza
 • powiązania kalendarza z innymi aplikacji
 • definiowanie wydarzeń i zadań
 • prowadzenie kalendarzy zespołu
 • aktualizowanie na różnych urządzeniach
10:15 – 10:30

Przerwa kawowa

 
10:30 – 10:45

Wprowadzenie do korzystania z dysku Google

 • zakładanie folderów
 • ładowanie folderów i plików na dysk
 • ściąganie z dysku
 • podłączanie dysku w trybie offline
 • przechowywanie danych w chmurze
 • nadawanie praw dostępu do danych
10:30 – 11:15

Edytor tekstów Dokumenty Google

 • zakładanie nowego dokumentu
 • praca z szablonem
 • udostępnienie dokumentu do wspólnej pracy
 • formatowanie dokumentu
 • importowanie i eksportowanie do innych formatów
 • tworzenie dokumentacji wielostronicowej
 • wspólna praca nad jednym dokumentem
11:15 – 11:30

Przerwa kawowa

 
11:30 – 11:45 Tworzenie Alertów
 • wyjaśnienie idei tworzenia alertów
 • zdefiniowanie alertu
 • automatyzacja przeglądu wydarzeń na świecie lub w wybranym sektorze
11:45 – 13:00

Arkusz kalkulacyjny Arkusze Google

 • zakładanie nowego dokumentu
 • praca z szablonem
 • udostępnienie dokumentu do wspólnej pracy
 • praca z adresowanie komórek
 • praca z operatorami i funkcjami wbudowanymi
 • budżetowanie projektów i procesów
 • zestawienia materiałów i osób
13:00 – 13:45

Przerwa obiadowa

 
13:45 – 14:15

Tworzenie i wyświetlanie Prezentacji Googla

 • zakładanie nowego dokumentu
 • praca z szablonem
 • udostępnianie dokumentu do wspólnej pracy
 • wprowadzenie animacji
 • importowanie i eksportowanie do innych formatów
 • prezentacje produktowe
 • prezentacje portfolio
 • proste filmy animowane
14:15 – 15:00

Tworzenie ankiet przy pomocy Google

 • zakładanie nowego Formularza
 • definiowanie pytań
 • definiowanie sposobu zbierania odpowiedzi
 • publikowania ankiety
 • Analizowanie danych
 • przegląd automatycznego raportu
 • eksport danych do Arkusza Google
 • zbieranie opinii respondentów
 • badania ankietowe
 • testy oceniające z automatycznym wystawieniem ocen
15:00 – 15:15

Zasady działania tłumacza Googla

 • tłumaczenie treści wpisanej
 • tłumaczenie gotowych dokumentów
 • uruchamianie Tłumacza z poziomu aplikacji Googla
 • Analiza jakości tłumaczeń i zasady przygotowywania dokumentów do tłumaczenia
 • tłumaczenie plików z dokumentacją
15:15 – 15:45

Tworzenie spotkań online przy pomocy Meet

 • utworzenie spotkania
 • zapraszanie uczestników podczas spotkania
 • udostępnianie ekranu podczas spotkań
 • planowanie spotkania w kalendarzu
 • prowadzenie spotkań na odległość
 • nauczanie na odległość
15:45 – 16:00

Podsumowanie szkolenia

 • Przeprowadzenie post-test
 • wykonanie post-test
 • zebranie opinii nt. szkolenia

Scenariusz szkolenia dla uczestników średniozaawansowanych

Program szkolenia „Google dla managerów” - dla uczestników średniozaawansowanych zakłada, że uczestnikami szkolenia będą managerowie różnych szczebli tj. pracownicy/współpracownicy (NGO, JST lub LGD), którzy w swojej karierze zawodowej i/lub edukacyjnej mieli już styczność z narzędziami pracy biurowej. Przy takim założeniu program szkolenia może się skupić wyłącznie na pokazaniu funkcjonalności poszczególnych aplikacji, bez konieczności wyjaśniania zasad działania poszczególnych narzędzi typu edytor tekstów czy arkusz kalkulacyjny. Ponadto zakłada się, że po każdym ćwiczeniu będzie możliwa otwarta dyskusja nad możliwościami wykorzystania poznanych narzędzi w codziennej pracy.

Program szkolenia został podzielony na trzy główne części. Pierwsza z nich obejmuje przegląd narzędzi podstawowych Dysku Google, w tym takie jak Dokumenty, Arkusze i Formularze. Druga część to przegląd aplikacji używanej do pracy zespołowej i prowadzenie pracy zespołowej w trybie zdalnym o wyraźnie biznesowym charakterze. Trzecia część poświęcona jest tworzeniu prostych serwisów internetowych. Całość szkolenia obejmuje 8h zegarowych (wraz z przerwami).

Program ramowy

   
Godziny poranne

Arkusze Google

Prezentacje Google

Formularze Google

Godziny popołudniowe

Google Meet

Google Jamboard

Google Sites

Szczegółowy program szkolenia

Szczegółowy harmonogram i program szkolenia może ulec zmianie w zależności od postępów realizacji szczegółowego scenariusza szkolenia i dostosowania do grupy docelowej.

Godziny szkolenia Program szkolenia Wykorzystanie treści szkoleniowych w pracy

08:00 – 08:30

Wprowadzenie do szkolenia

 • przywitanie i zapoznanie uczestników
 • przedstawienie programu szkolenia
 • pre-test
 • praca zespołowa
 • wykonanie pre-test

08:30 – 09:30

Arkusz kalkulacyjny Arkusze Google

 • zakładanie nowego dokumentu
 • praca z szablonem
 • udostępnianie dokumentu do wspólnej pracy
 • praca z adresowanie komórek
 • praca z operatorami i funkcjami wbudowanymi
 • importowanie i eksportowanie do innych formatów
 • budżetowanie projektów i procesów
 • zestawienia materiałów i osób

09:30 – 09:45

Przerwa kawowa

 

09:45 – 10:15

Tworzenie i wyświetlanie Prezentacji Google

 • zakładanie nowego dokumentu
 • praca z szablonem
 • udostępnianie dokumentu do wspólnej pracy
 • wprowadzanie animacji
 • importowanie i eksportowanie do innych formatów
 • prezentacje produktowe
 • prezentacje portfolio
 • proste filmy animowane

10:15 – 11:30

Tworzenie ankiet przy pomocy Google

 • zakładanie nowego Formularza
 • definiowanie pytań
 • definiowanie sposobu zbierania odpowiedzi
 • publikowanie ankiety
 • Analizowanie danych
 • przegląd automatycznego raportu
 • eksport danych do Arkusza Google
 • zbieranie opinii respondentów
 • badania ankietowe
 • testy oceniające z automatycznym wystawianiem ocen

11:30 – 11:45

Przerwa kawowa

 

11:45 – 12:15

Tworzenie spotkań online przy pomocy Meet

 • utworzenie spotkania
 • zapraszanie uczestników podczas spotkanie
 • udostępnianie ekranu podczas spotkania
 • planowanie spotkania w kalendarzu
 • prowadzenie spotkań na odległość
 • nauczanie na odległość

12:15 – 13:00

Praca zespołowa przy pomocy Google Jamboard

 • tworzenie tablicy
 • importowanie obiektów
 • udostępnianie tablicy
 • wspólna praca i dyskusje
 • eksportowanie zapisów na tablicy
 • prowadzenie spotkań zespołowych na odległość
 • notowanie treści spotkania

13:00 – 13:45

Przerwa obiadowa

 

13:45 – 14:30

Tworzenie stron internetowych przy pomocy Google Sites

 • zasady tworzenia stron www
 • definiowanie serwisu www (układ podstron, układ treści na stronie, motywy graficzne)
 • osadzanie prostych obiektów (film, dźwięk, tekst)
 • budowanie prostych stron wizytówkowych
 • dodawanie na stronę internetową foto lub video relacji z wydarzenia

14:30 – 15:45

Tworzenie stron internetowych przy pomocy Google Sites c.d.

 • osadzanie złożonych obiektów (kalendarze, formularze)
 • zespołowe tworzenie strony
 • publikowanie strony
 • tworzenie serwisu na smartfony i tablety
 • tworzenie stron rejestracji na wydarzenia

15:45 – 16:00

Podsumowanie szkolenia

 • Przeprowadzenie post-testu
 • wykonanie post-test
 • zebranie opinii nt. szkolenia
Zmień wielkość fontu