Formularz zgłoszeniowy

Pobierz formularz zgłoszeniowy jako dokument PDF (opcjonalnie).

  DANE INSTYTUCJI OTRZYMUJĄCEJ WSPARCIE


  Kraj*:
  Typ instytucji*

  Dane teleadresowe


  Województwo*:

  DANE UCZESTNIKA PROJEKTU


  Kraj*:
  Pracownik lub przedstawiciel podmiotu:*
  Rodzaj uczestnika
  Płeć*:
  Przedział wiekowy*:
  Wykształcenie*:

  Dane kontaktowe uczestnika

  Miejsce zamieszkania - zgodnie z art.25 k.c. miejsce przebywania z zamiarem stałego pobytu


  Województwo*:
  Data rozpoczęcia udziału w projekcie* (Proszę wpisać termin szkolenia otwartego - zgodny z harmonogramem szkoleń):

  Dane dodatkowe uczestnika dotyczące organizacji szkolenia


  Osoba z niepełnosprawnościami*:
  Osoba z niepełnosprawnościami ze specjalnymi potrzebami szkoleniowymi*:
  W trakcie szkolenia proszę o posiłek bezmięsny*:
  Skąd dowiedzieli się Państwo o szkoleniu?

  *Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki Formularza zgłoszeniowego.


  Zmień wielkość fontu